Poniżej przedstawiamy tabele porównawcze dotyczące węgla z podziałem na wiele typów, charakterystykę.

wegiel-w-palenisku-300x225Liczymy, że ułatwi to Państwu zapoznanie się z naszym asortymentem  oraz pozwoli przemyśleć decyzję zakupu w naszym składzie opału w Poznaniu wedle wielu kryteriów takich jak cena, kaloryczność czy grubość węgla.

 

 

 

 

Podział węgla kamiennego ze względu na wielkość ziarna.

Nazwa
Symbol
Wymiar ziarna mm
Kęsy Ks ponad 200
Kostka I Ko I 200-120
Kostka II Ko II 120-60
Orzech I O I 80-40
Orzech II O II 50-25
Groszek I Gk I 30-16
Groszek II Gk II 20-08
Grysik Gs 10-05
Miał M 6-0
Pył P 1-0
Muł Mu 1-0

 

Typy węgla kamiennego

Typ węgla Zawartość części lotnych V % Charakterystyka Główne zastosowanie
węgiel płomienny powyżej 28 duża zawartość części lotnych, brak lub słaba zdolność spiekania, długi, silnie świecący płomień piece przemysłowe i domowe, generatory
węgiel gazowo-płomienny powyżej 28 duża zawartość części lotnych, średnia zdolność spiekania piece przemysłowe i domowe, wytlewanie, uwodornianie
węgiel gazowy powyżej 28 duża wydajność gazu i smoły, znaczna spiekalność gazownictwo, koksownictwo, wytlewanie
Węgiel gazowo-koksowy powyżej 28 duża wydajność gazu i smoły, dobra spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania gazownictwo, koksownictwo
węgiel orto-koksowy od 20 do 31 typowy węgiel koksowy, średnia zawartość części lotnych, dobra spiekalność, wysokie ciśnienie rozprężania produkcja koksu metalurgicznego
węgiel meta-koksowy od 14 do 28 dobra spiekalność, duże ciśnienie rozprężania produkcja koksu odlewniczego
węgiel semi-koksowy od 14 do 28 mała zawartość części lotnych, słaba spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania w koksownictwie jako dodatek schudzający wsad węglowy
węgiel chudy od 14 do 28 mała zawartość części lotnych, brak lub słaba spiekalność, krótki płomień piece przemysłowe i domowe, generatory
antracyt od 3 do 10 bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania paliwo specjalne
Metaantracyt do 3 bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania ——–

 

Wartość energetyczna brykietu i peletu oraz innych paliw

Paliwo Wartość opałowa MJ/kg Wilgotność % Ilość popiołu % Zawartość siarki %
Brykiet, pellet 16-20 4,3-10 0,5-3 0,03-0,08
Drewno opałowe 13,4-13,8 20-25* 3,2-4,5 0,03-0,08
Ekogroszek 24-26 4-12 5-7 0,6
Węgiel kamienny 17-32 3-7 10-25 0,7-1,2
Koks 27-29,5 1-5 10-11 0,65-0,8
Miał węglowy 18-25 10 8-19 0,35-1
Muł węglowy 16-18 10-20 16-20 1,2
Węgiel brunatny 7,6-8,5 53-58 6,5-11 0,5-0,83
Brykiety z węgla brunatnego 20-23 19 5,5 0,6
Torf 9,5-12 35-50 5,1 0,25
Słoma 12-14,9 18-22 6 0,16
Olej opałowy 40-42 0,01 0,005 0,2-1,0
Gaz płynny propan-butan 45,2-45,6 0,01-2**
Benzyna 44 0,01 0,005 0,03-0,05

Podział węgla brunatnego ze względu na wielkość ziarna.

Nazwa
Symbol
Wymiar ziarna mm
Kęsy Ks 600-80
Miał M 20-0
Orzech O 80-20
Gruby Gr 600-40
Drobny Dr 40-0
Średni Śr 300-0
Niesort N 600-

 

Odmiany węgla brunatnego

Rodzaj Charakterystyka
węgle twarde (subbitumiczne) charakteryzujące się dużą zwięzłością i kalorycznością, wśród nich wyróżnia się węgle błyszczące (podobne do węgli kamiennych) oraz matowe
węgle miękkie mniej zwięzłe, po wysuszeniu łatwo rozsypujące się na małe kawałki, o niższej kaloryczności, obejmujące węgle ziemiste i łupkowe
węgle ksylitowe (węgle lignitowe, lignity) odznaczające się wyraźnie zachowaną strukturą drewna

 

Ze względu na zastosowanie rozróżnia się także kilka typów technologicznych węgla brunatnego

Typ Charakterystyka
węgiel energetyczny wykorzystywany w elektrowniach cieplnych, o wartości opałowej powyżej 15000 KJ/kg i zawartości popiołu poniżej 40%,
węgiel brykietowy używany do produkcji brykietów, o wartości opałowej ponad 20000 kJl/kg i zawartości popiołu poniżej 15%,
węgiel wytlewny stosowany do produkcji prasmoły i paliw płynnych, zawierający w stanie suchym poniżej 20% popiołu,
węgiel ekstrakcyjny służący do otrzymywania wosku ekstrakcyjnego i bituminów, o zawartości w stanie suchym ponad 12% bituminów.

 

Kaloryczność opału

Paliwo/wartość opałowa min max jedn.
Węgiel kamienny 26000 30000 kJ/kg
Miał węglowy 17000 26000 kJ/kg
Węgiel brunatny 7500 21000 kJ/kg
Koks 27000 30000 kJ/kg
Torf – brykiety (wilgotność do 18%) 13000 16000 kJ/kg
Drewno liściaste (wilgotność 15-18%) 14700 15800 kJ/kg
Słoma świeża (pszenica, jęczmień) 12000 14900 kJ/kg
Olej opałowy ECOTERM 43000   kJ/kg
Gaz płynny (propan-butan) 46000 47000 kJ/kg
Gaz ziemny GZ-50
31000   kJ/m3

 

?TaniePalenie. Węgiel Poznań skład opału

 

Ostatnio Wykopaliście:

  • kaloryczność węgla
  • kaloryczność węgla tabela

Zostaw komentarz