Na ile starczy nam węgla?

Węgiel kamienny to skała osadowa, która powstała w karbonie w erze paleozoicznej ze szczątków roślin. Szczątki te nie miały dostępu do tlenu i uległy uwęgleniu. W Polsce węgiel kamienny wydobywa się w Zagłębiu Lubelskim, Zagłębiu Górnośląskim i Rybnickim Zagłębiu Węglowym.

Choć Polska to kraj bogaty w węgiel, to jest on u nas dość poważnie eksploatowany. Część wydobytego węgla kamiennego eksportujemy do Europy zachodniej.
Na terenie Polski znajduje się ok. 60 mld ton węgla, co stanowi 4% światowych zapasów. Znajdujemy się w światowej czołówce krajów wydobywających węgiel. Jednak nasze złoża nie starczą na długo. Naukowcy przewidują, że węgiel w Polsce skończy się za 30 lub 40 lat. Do tego dochodzi fakt, iż na początku lat 90-tych przeprowadzono program restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego. W wyniku tej restrukturyzacji zmniejszono ilość zasobów węgla, m.in. poprzez zmniejszenie maksymalnej granicy głębokości złóż.

Należy sobie jeszcze zdać sprawę z tego, że polski węgiel nie jest także najprostszy i najtańszy w wydobyciu. Zawiera on duże ilości siarki, a do tego znajduje się na relatywnie dużych głębokości Dla przykładu w Australii 65 % wydobywanego węgla pochodzi z kopalni odkrywkowych.
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wydobywanie węgla kamiennego w Polsce zmniejszyło się z uwagi na zamykanie nierentownych kopalń. Przyczyny zamykania kopalń były polityczno-poulistyczne oraz zaczęto stosować technologie energooszczędne i surowcooszczędne. Napawa to niepokojem, ponieważ polski węgiel jest bardzo kalorycznym opałem.

1 komentarz

  • Węgiel | Tanie Palenie - Skład Węgla w Poznaniu przy ul. Łebskiej 14

    węgla brunatnego odbywa się metodą odkrywkową. Przykładem jest kopalnia Bełchatów. Niestety ta

Zostaw komentarz