Przemyśl jaki kocioł

 

Budowa domu to ważna sprawa i ma swoje etapy. Jednym z etapów jest położenie instalacji grzewczej. Projekt i instalację mogą wykonać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Oprócz projektu przyłącza gazu lub instalacji zbiornikowej potrzebny jest też projekt instalacji gazowej wewnętrznej. Na jej budowę jest wymagane pozwolenie, chyba że mamy już pozwolenie na budowę domu wyposażonego w tę instalację. Inaczej rzecz się ma jeśli chcemy zamontować kocioł na węgiel. W tym przypadku potrzebujemy tylko doświadczona ekipę, ale instalacja nie wymaga specjalnych pozwoleń.
Pozwolenie na instalację pompy ciepła czy też załatwienie formalności nie będzie potrzebne tylko wtedy gdy zdecydujemy się, że to będzie pompa powietrzna. Wybierając taką pompę trzeba jedynie we wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej uwzględnić pobieraną przez nią moc. Można przyjąć, że dla domu jednorodzinnego będzie to ok. 5kW.
Jeśli pompa ma czerpać ciepło z gruntu, należy się postarać o pozwolenie na budowę wymiennika gruntowego. Najlepiej uwzględnić go w projekcie domu. Wówczas otrzymamy pozwolenie na budowę domu wraz z pompą ciepła i wymiennikiem ułożonym w ziemi. Najwięcej formalności czeka nas w przypadku pompy korzystającej z ciepła zgromadzonego w wodzie. Tutaj najczęściej w grę wchodzą wody gruntowe, a bardzo rzadko powierzchniowe.

Według przepisów prawa wodnego właściciel gruntu może bez pozwolenia wodno-prawnego korzystać z wód znajdujących się na jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę, a wydajność czerpiących ją pomp nie jest większa niż 0,5 m3/h. Tyle, że pompa ciepła na ogół potrzebuje jej więcej. Dodatkowo woda po przepłynięciu przez wymiennik pompy ciepła jest uznawana za ściek. Zrzut ścieków w takiej ilości, podobnie jak korzystanie z wody do celów energetycznych, mieszanie wód z różnych warstw wodonośnych oraz wywiercenie studni o głębokości ponad 30 m, także wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Wydają je władze samorządowe (najczęściej starosta) na czas określony. Do wniosku o pozwolenie trzeba dołączyć dokumentację techniczną w formie operatu wodno-prawnego, którego zawartość określa prawo wodne. Jak widać formalności w tej kwestii jest całe mnóstwo, a i czas oczekiwania na każde pozwolenie jest nie mały. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest montaż kotła na inne paliwo, bardziej tradycyjne, mianowicie na węgiel. Nie wymaga to żadnych dodatkowych pozwoleń, co sprawi, że całą budowę szybciej zakończymy. Oczywiście palenie węglem ma swoje minusy, jednak dzisiejsze kotły na węgiel, które możemy nabyć mają wbudowany komputer do ustawiania temperatury, czasu nadmuchów itp.

Zostaw komentarz