Eksploatacja złóż węgla kamiennego

Największa część złóż węgla kamiennego znajduje się w Chinach, USA i krajach byłego Związku Radzieckiego. W Polsce węgiel kamienny wydobywany jest w zagłębiu Dolnośląskim, Górnośląskim oraz Lubelskim. Na ile starczą te zapasy? Naukowcy twierdzą, że węgla kamiennego wystarczy nam na około 300-400 lat.

Węgiel brunatny

Węgiel brunatny to nic innego jak skała osadowa pochodzenia organicznego i roślinnego. Skala ta powstała w trzeciorzędzie w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych, do których powietrze nie miało dostępu.

Metody eksploatacji węgla brunatnego i ich skutki.

Eksploatacja węgla brunatnego odbywa się metodą odkrywkową. Przykładem jest kopalnia Bełchatów. Niestety ta metoda wydobywania węgla brunatnego, niesie za sobą wiele ujemnych skutków. Najbardziej widocznym z nich jest wyłączenie dużych obszarów rolniczych i leśnych z użytkowania ich. Podczas wydobywania węgla brunatnego niszczy się pokrywę glebową w rejonie wyrobiska, zwałowiska zewnętrznego i obiektów pomocniczych. Metoda odkrywkowa zmienia również rzeźbę terenu. Często tereny po byłych kopalniach można kupić za bezcen ponieważ powstają tam nowe zagłębienia i wzniesienia, oraz rowy ziemne, betonowe i korytkowe służące do odprowadzania wody. Kolejnym istotnym skutkiem wydobywania węgla brunatnego, na który należy zwrócić uwagę są poważne zmiany w hydrosferze: złoża są odwadniane.

b) Dlaczego elektrownie zlokalizowano przy kopalniach węgla brunatnego?

Elektrownie spalające węgiel brunatny zlokalizowane są w sąsiedztwie kopalń wydobywających tenże surowiec. Dzieje się tak z uwagi na jego niską kaloryczność. Węgla brunatnego nie opłaca się transportować na dalekie odległości, gdyż szybko wysycha. Jego niska kaloryczność powoduje również, że opłacalna jest budowa jedynie dużych elektrowni. Elektrownie spalające węgiel brunatny należą do największych obiektów w Polsce i możemy tu śmiało wymienić Elektrownię “Bełchatów” oraz Elektrownię “Turów”.

Węgiel kamienny z dostawą do domu można zamówić w naszym składzie opału przy ul. Łebskiej 14 telefonicznie z jedno lub dwu dniowym wyprzedzeniem.

1 komentarz

  • Import węgla w Polsce | Tanie Palenie - Skład Węgla w Poznaniu przy ul. Łebskiej 14

    prawie 18 mln ton węgla, o 6,3 mln ton więcej niż w tym samym okresie ub. roku. Wzrost dotyczył węgla energetycznego. Najwięcej węgla importujemy z Rosji – ponad 11 mln ton w ubiegłym roku.

Zostaw komentarz